Friday, April 04, 2008

Πολιτικές Ζωής: Ανθρωπολογικές Θεωρήσεις της Υγείας και της Βιοκοινωνικότητας

Αγαπητές/οί συνάδελφοι και φίλες/οι,
Σας προσκαλούμε στο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο με τίτλο Πολιτικές Ζωής: Ανθρωπολογικές Θεωρήσεις της Υγείας και της Βιοκοινωνικότητας, που διοργανώνει το Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. Το συνέδριο πρόκειται να διεξαχθεί στις 16, 17 και 18 Μαΐου 2008, στην Αθήνα (Μουσείο Μπενάκη οδού Πειραιώς).
Μπορείτε να δείτε το πρόγραμμα του συνεδρίου στο συνημμένο (i.e. a' comment).

Με εκτίμηση,

Η οργανωτική επιτροπή

2 comments:

Eirini said...

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ
Πολιτικές Ζωής:
Ανθρωπολογικές Θεωρήσεις της Υγείας και της
Βιοκοινωνικότητας
Politics of Life:
Anthropological Perspectives on Health and Biosociality
Αθήνα, 16-18 Μαΐου 2008
Μουσείο Μπενάκη, Πειραιώς 138


ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16 ΜΑΪΟΥ
9.00
Χαιρετισμός του Αντιπρύτανη του Παντείου Πανεπιστημίου Καθηγητή κ.
Ανδρέα Λύτρα
9.10
Εισαγωγή στο Συνέδριο: Ελένη Παπαγαρουφάλη, Αθηνά Αθανασίου
9.30-11.10
1η Πρωινή Συνεδρία
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΥΣΧΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Πρόεδρος: Ντιάνα Τράκα
Nia Georges
Reconfiguring the ideal birth: The normalization of caesarean sections in
Greek maternity care
Βενετία Καντσά
‘Αργά’, ‘νωρίς’, ‘ποτέ’: Χρόνος και βιοεξουσία στην υποβοηθούμενη
αναπαραγωγή
Ειρήνη Τουντασάκη
Θεσμικός λόγος και νομοθετικές ρυθμίσεις αναφορικά με τις νέες
τεχνολογίες αναπαραγωγής: Ανασημασιοδοτήσεις της συγγένειας στην
Ελλάδα του 21ου αιώνα
Sigal Gooldin
New reproductive technologies and emerging moral scripts: The case of IVF
in Israel
Συζήτηση
11.10-11.30
Διάλειμμα για καφέ/τσάι
11.30-13.10
2η Πρωινή Συνεδρία
ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΤΗΤΑ, ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΩΜΑ
Πρόεδρος: Agita Lūse
3
Ποθητή Χαντζαρούλα
Η διαχείριση της σεξουαλικής ηθικής και υγιεινής στο αστικό σπίτι στις
αρχές του εικοστού αιώνα
Fanny Chabrol
Biopolitical subjects, access to AIDS treatment and reproduction in Botswana
Κώστας Γιαννακόπουλος
Zωές χωρίς μαρτυρία: AIDS, μνήμη και βιοπολιτική
Emilia Sanabria
From sub- to super- citizenship: Sex hormones and the body politic in Brazil
Συζήτηση
13.10-16.00
Μεσημεριανό διάλειμμα
16.00-18.00
Απογευματινή Συνεδρία
ΙΑΤΡΙΚΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΨΥΧΙΚΟ ΚΑΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΟ ΠΟΝΟ
Πρόεδρος: Barbara Prainsack
Αθηνά Πεγκλίδου
Εν-σαρκώσεις του ψυχικού πόνου: Σώμα, ψυχή και νεύρα σε μια
«γυναικεία» διαταραχή
Chiara Pussetti
The song of the burnt heart: From emotional attitude to emotional
dysfunction
Δήμητρα Λουκά
Όταν τα όργανα του σώματος ‘αισθάνονται’: Η έννοια του
συναισθήματος κατά τη διαδικασία ανακατασκευής της κινέζικης
ιατρικής
Agita Lūse
The ‘joint venture’ of leading a mentally healthy life
Pierre Fadibo
4
Mental illness and traditional medicine in north Cameroon
Συζήτηση
18.00-18.15
Διάλειμμα
18.15-19.45
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ
Παρουσίαση ομιλήτριας: Ελένη Παπαγαρουφάλη
Rayna Rapp
Belonging: How invisible disabilities are made visible
Συζήτηση
5
ΣΑΒΒΑΤΟ 17 ΜΑΪΟΥ
09.30-10.50
1η Πρωινή Συνεδρία
ΑΝΑ-ΘΕΩΡΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΝΟΣΟ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑ
Πρόεδρος: Μαρία Κορασίδου
Ελπίδα Ρίκου
Οι εικαστικές τέχνες και οι χρήσεις τους στα συμφραζόμενα της ‘ψυχικής
ασθένειας’ στην Ελλάδα: Στοιχεία για μια ανθρωπολογική προσέγγιση
Μανόλης Τζανάκης
Η διαδικασία αποϊδρυματοποίησης των ψυχιατρικών υπηρεσιών στην
Ελλάδα υπό την οπτική της βιοπολιτικής προσέγγισης
Vitor Barros
Coming to terms with the present: Race, psychiatry, history
Συζήτηση
10.50-11.10
Διάλειμμα για καφέ/τσάι
11.10-12.30
2η Πρωινή Συνεδρία
ΣΤΟΝ ΟΡΙΖΟΝΤΑ ΤΗΣ ΘΝΗΤΟΤΗΤΑΣ, Η ΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ
ΝΕΚΡΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
Πρόεδρος: Ελένη Παπαγαρουφάλη
Hagai Boas
The debate over brain death in Israel: From a religious to a professional
dispute
Μαίρη Λεοντσίνη
Δίκαιο, επιστήμη και φύλα στο έργο της Patricia Cornwell
Δήμητρα Μακρυνιώτη
Πολιτικοποιώντας το θάνατο και το νεκρό σώμα
6
Συζήτηση
12.30-13.50
3η Πρωινή Συνεδρία
ΑΝΤΙΝΟΜΙΕΣ ΤΗΣ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ,
ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ ΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ
Πρόεδρος: Νόρα Σκουτέρη-Διδασκάλου
Anastasia Karakasidou
Cancer research and the war on nature
Julie Laplante
South African roots towards global knowledge
Ann Kelly
“We are part of that outcome; it is because of us it is made”: Research subjects
and subjectivities in The Gambia
Συζήτηση
13.50-16.00
Μεσημεριανό διάλειμμα
16.00-18.00
Απογευματινή Συνεδρία
ΑΜΦΙΛΕΓΟΜΕΝΑ ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ,
ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΒΙΟΚΟΙΝΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ
Πρόεδρος: Αθηνά Αθανασίου
Barbara Prainsack
The Emperor’s Old Clothes: Examining the ‘bio’ in ‘sociality’
Μάνος Σαββάκης
Ιατρική επιστήμη και καθεστώτα εγκλεισμού: Το λεπροκομείο της
Σπιναλόγκας (1903-1957)
Yael Hashiloni-Dolev
A life (un)worthy of living: Reproductive genetics in Israel and Germany
7
Κατερίνα Ροζάκου
Στο ‘δρόμο’ και στον ‘καταυλισμό’: Οι πρόσφυγες ως βιοπολιτικά
υποκείμενα
Umut Yildirim
Travelling reports, mimicking experts: “Did forced migration really happen?”
Συζήτηση
18.00-18.15
Διάλειμμα
18.15-19.45
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ
Παρουσίαση ομιλητή: Αθηνά Αθανασίου
Didier Fassin
Humanitarianism and the politics of life
Συζήτηση
8
ΚΥΡΙΑΚΗ 18 ΜΑΪΟΥ
10.00-11.20
1η Πρωινή Συνεδρία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΝΟΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΒΙΟΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΡΙΑ ‘ΕΑΥΤΟΥ’ ΚΑΙ
‘ΑΛΛΟΥ’ (Ι)
Πρόεδρος: Nia Georges
Γαβριέλλα Ασπράκη
Επώδυνες διαδρομές: Εθνογραφικές αναζητήσεις στο χρόνιο πόνο
Michalis Kontopodis και Jorg Niewohner
Obesity: Politics of prevention through semiotic-material practices
Έλια Χαρίδη
‘Ο Άνθρωπος πίσω από τον τυφλό’: Μια αναδιαπραγμάτευση των
εννοιολογικών ορίων της αναπηρίας
Συζήτηση
11.20-11.40
Διάλειμμα
11.40-13.00
2η Πρωινή Συνεδρία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΝΟΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΒΙΟΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΡΙΑ ‘ΕΑΥΤΟΥ’ ΚΑΙ
‘ΑΛΛΟΥ’ (ΙΙ)
Πρόεδρος: Κώστας Γιαννακόπουλος
Thomas Strong
Pure blood and positive publics
Ειρήνη Καμπριάνη
Η διαχείριση της βιοκοινωνικότητας: Πολιτισμικές εμπειρίες και
ερμηνείες του κληρονομικού καρκίνου του μαστού στη Βόρεια Ελλάδα
Αίγλη Χατζούλη
9
Η συγκρότηση των θαλασσαιμικών ως βιοκοινωνικών υποκειμένων:
Ανασημασιοδοτήσεις της ζωής, του θανάτου και του ανθρώπινου
Συζήτηση
13.00-13.30
Κλείσιμο, συμπεράσματα συνεδρίου:
Αθηνά Αθανασίου, Ελένη Παπαγαρουφάλη

babisss said...

Και μας δε μας λέτε τίποτα... εντάξει!
Στο αιγαίου δεν μας ήρθε κάποιο ενημερωτικό μέηλ, τουλάχιστον στους μεταπτυχιακούς. Μόνο κάτι πρωτοβουλίες λέσβιων δημοσιογράφων μας προωθήσαν...